MEER LEREN VAN ONZE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Definities

Verhuizing Het transport en/of verplaatsing (of een deel) van het meubilair/huishoudelijke goederen van een persoon/bedrijf.

Client Persoon of bedrijf dat offertes aanvraagt voor verhuis- en verplaatsingsdiensten via de website van Relocately

Aannemer Bedrijf of persoon dat verhuis-/verplaatsingsdiensten aanbiedt. 

Overeenkomst Overeenkomst tussen de client en de aannemer voor uitvoering van de verhuizing. 

Relocately www.relocately.com is een website eigendom van Moveasy BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65878892. De diensten die worden aangeboden onder de naam Relocately omvatten alleen Relocately BV met uitzondering van het management, eigenaren, werknemers en derde partijen die zijn betrokken. 
Relocately is een platform waarop mensen en bedrijven offertes kunnen aanvragen voor hun verhuizing. Relocately faciliteert zo een overeenkomst tussen de client en de aannemer via Relocately. In het geval dat de client een verhuizing boekt, ligt de contractuele overeenkomst en verplichting tussen de aannemer en de client. Relocately functioneert hierbij als bemiddelaar en is geen juridische partij in de overeenkomst. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die worden geleverd door Relocately. Door de website te bezoeken, de pagina's te lezen en te gebruiken, stemt u in met het feit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gegaan.

Specificatie

Specificatie

Voor de klant is het van groot belang om nauwkeurig te zijn bij het verstrekken van details over welke (huis)goederen en meubels verhuisd moeten worden. Verschaf zoveel mogelijk details in het proces van het aanvragen van offertes voor verhuisdiensten. Onnauwkeurige, onvolledige of verkeerde informatie kan complexiteit veroorzaken bij het uitvoeren van de verhuizing. Dit kan leiden tot aanzienlijke extra kosten en/of annulering van de overeenkomst omdat de verhuizing niet onder de nieuwe voorwaarden kan worden uitgevoerd.

Algemeen

Algemeen

De klant mag geen gebruik maken van deze dienst onder de 18 jaar;

De gebruiker is verplicht om volledige en juiste contactgegevens in te vullen, met een correct telefoonnummer en werkend e-mailadres;

Relocately behoudt zich het recht voor om gebruikers en aannemers zonder opgaaf van reden te weigeren; 

Indien de klant een rechtspersoon of bedrijf is, garandeert de persoon die offertes aanvraagt dat hij of zij gemachtigd is namens de rechtspersoon en/of het bedrijf op te tredenl;

De Relocately-website werkt als volgt

De klant geeft zijn of haar specifieke eisen voor verhuisdiensten aan, meer specifiek de grootte, datum, vertrek- en aankomstadres en andere noodzakelijke details (voor zover mogelijk);

Aannemers die bij Relocately zijn geregistreerd, kunnen de gevraagde verhuisdiensten aanbieden op basis van hun eigen verhuisvoorwaarden;

Door het aanbod van de aannemer te aanvaarden door de klant, wordt een bindende overeenkomst tot stand gebracht tussen de klant en de aannemer. 

Gereguleerde stoffen en goederen

Gereguleerde stoffen en goederen

Verzoeken en offertes mogen geen betrekking hebben op goederen waarop transportverboden van toepassing zijn

Aanvragen met betrekking tot gevaarlijke stoffen of andere goederen, waaronder dieren, waarvan het transport bij wet is gereguleerd, mogen alleen worden ingediend als die goederen correct worden verpakt en de aanvraag duidelijk de aard en samenstelling van die gevaarlijke goederen aangeeft. In een dergelijk geval zullen ook de details van de transportvereisten om te voldoen aan wet- en regelgeving duidelijk worden gecommuniceerd met de aannemer. De verantwoordelijkheid voor naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke of gereguleerde stoffen/goederen ligt bij de gebruiker/klant/client en de aannemer.

Annulering

Annulering

Annuleringsvoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van het uitvoerende verhuisbedrijf. Dit maakt deel uit van de verhuisovereenkomst die is gesloten tussen de cliënt en de aannemer.

Beoordelingen

Beoordelingen

De klant en de aannemer kunnen elk hun eigen beoordeling plaatsen van de verhuizing die is uitgevoerd na het gestarte verzoek via Relocately. Deze beoordeling kan positief, neutraal of negatief zijn en kan een uitleg bevatten. De taal moet altijd beschaafd zijn en Relocately behoudt zich het recht voor om beoordelingen te weigeren of aan te passen als de beoordeling als ongepast wordt beschouwd door Relocately.

Toepasselijk recht en geschillen

Toepasselijk recht en geschillen

De relatie tussen Relocately en de klant en tussen Relocately en de aannemer wordt beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam ter beslechting. 


Relocately aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst tussen de klant en de aannemer. Relocately streeft ernaar vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar de correcte uitvoering van de verhuizing is de verantwoordelijkheid van de aannemer. De verhuizing zal worden onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verhuizingen (BW 8, Afdeling 4).

Insolventie Relocately 10/19

De activa van Relocately GMHB zijn overgenomen door Moveasy B.V. Voor vragen over de voormalige zaken en zaken met betrekking tot het verleden insolventie, neem contact op met info@relocately.org