Algemene voorwaarden

Definities

Verhuizing Het transport en/of verplaatsen (of een deel daarvan) van meubels/huishoudelijke goederen van een persoon/bedrijf.

Klant Persoon of bedrijf dat via de website van Relocately offertes aanvraagt voor verhuizingen en verplaatsingsdiensten.

Aannemer Bedrijf of persoon dat verhuis- en verplaatsingsdiensten aanbiedt.

Overeenkomst Overeenkomst tussen de klant en de aannemer voor de uitvoering van de verhuizing.
Relocately www.relocately.com is een website die eigendom is van Moveasy BV, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 65878892. De diensten die worden aangeboden onder de naam Relocately omvatten alleen Relocately BV met uitzondering van het management, de eigenaars, werknemers en derde partijen die erbij betrokken zijn. Relocately is een platform waarop mensen en bedrijven offertes kunnen aanvragen voor hun verhuizing. Relocately faciliteert een overeenkomst tussen de klant en de aannemer via Relocately. Als de klant een verhuizing boekt, ligt de contractuele overeenkomst en verplichting tussen de aannemer en de klant. Relocately fungeert hierbij als tussenpersoon en is geen juridische partij bij de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Relocately worden verleend. Door de website te bezoeken, de pagina's te lezen en deze te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Specificatie

Het is voor de klant van groot belang om zorgvuldig details te verstrekken over welke (huishoudelijke) goederen en meubels verplaatst moeten worden. Verstrek zo veel mogelijk details tijdens het aanvragen van offertes voor verhuisdiensten. Onnauwkeurige, onvolledige of verkeerde informatie kan de uitvoering van de verhuizing complex maken. Dit kan leiden tot aanzienlijke extra kosten en/of annulering van de overeenkomst, omdat de verhuizing niet kan worden uitgevoerd onder de nieuwe omstandigheden.

Algemeen

  1. De klant mag deze service niet gebruiken onder de 18 jaar;

  2. De gebruiker is verplicht om volledige en juiste contactgegevens in te vullen, inclusief een correct telefoonnummer en werkend e-mailadres;

  3. Relocately behoudt zich het recht voor om gebruikers en aannemers zonder opgaaf van reden te weigeren;

  4. Indien de klant een rechtspersoon of bedrijf is, garandeert de persoon die offertes aanvraagt dat hij of zij bevoegd is om namens de rechtspersoon en/of het bedrijf te handelen;

De website van Relocately werkt als volgt:

  1. De klant geeft zijn of haar specifieke eisen voor verhuizingen door, meer specifiek de grootte, datum, vertrek- en aankomstadres en andere noodzakelijke details (zo veel mogelijk);

  2. Aannemers geregistreerd bij Relocately kunnen de gevraagde verhuizingsdiensten aanbieden op basis van hun eigen verhuisvoorwaarden en -condities;

  3. Door het accepteren van het aanbod van de contractant door de klant, wordt er een bindende overeenkomst gesloten tussen de klant en de contractant.

Gereguleerde stoffen en goederen

  1. Aanvragen en offertes mogen geen betrekking hebben op goederen waarop transportverboden van toepassing zijn;

  2. Aanvragen met betrekking tot gevaarlijke stoffen of andere goederen, waaronder dieren, waarvan het transport wettelijk is geregeld, kunnen alleen worden ingediend als die goederen correct worden verpakt en de aanvraag duidelijk de aard en samenstelling van die gevaarlijke goederen aangeeft. In een dergelijk geval worden de details van de transportvereisten om aan wet- en regelgeving te voldoen ook duidelijk gecommuniceerd met de contractant. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke of gereguleerde stoffen/goederen ligt bij de gebruiker/klant en de contractant.

Annulering

Annuleringsvoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van het uitvoerende verhuisbedrijf. Dit maakt deel uit van de verhuiskostenovereenkomst die is gesloten tussen de klant en de contractant.

Recensies

De klant en de contractant kunnen elk hun eigen recensie van de uitgevoerde verhuizing plaatsen nadat het verzoek via Relocately is gestart. Deze beoordeling kan positief, neutraal of negatief zijn en kan een toelichting bevatten. De taal moet altijd beschaafd zijn en Relocately behoudt zich het recht voor om recensies te weigeren of aan te passen als de recensie ongepast wordt geacht door Relocately.

Toepasselijk recht en geschillen

De relatie tussen Relocately en de klant en tussen Relocately en de contractant wordt beheerst door het Nederlands recht en eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Amsterdamse rechtbank ter beslechting.

Relocately aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de verhuiskostenovereenkomst tussen de klant en de contractant. Relocately streeft ernaar vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar de juiste uitvoering van de verhuizing is de verantwoordelijkheid van de contractant. De verhuizing is onderworpen aan de verplichte bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verhuizingen (BW 8, Afdeling 4).

Insolventie Relocately 10/19

De activa van Relocately GMHB zijn overgenomen door Moveasy B.V. Voor vragen over de voormalige onderneming en zaken met betrekking tot het verleden van de insolventie, neem contact op met info@relocately.org